МЕТОД ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗАДАЧАХ АНТИПЛОСКОГО ДЕФОРМУВАННЯ АНІЗОТРОПНИХ ТІЛ ІЗ ТОНКИМИ НЕОДНОРІДНОСТЯМИ

Ярослав Пастернак, Георгій Сулим, Назар Оліярник

Анотація


Застосовуючи принцип спряження континуумів різної вимірності, задачу антиплоского деформування анізотропного тіла з тонкою неоднорідністю зведено до системи гіперсингулярних інтегральних рівнянь, числове розв’язування яких виконано за схемою методу граничних елементів. Розглянуто тіло з прямолінійною неоднорідністю та неоднорідністю вздовж дуги кола. Проведено обчислення КІН для різних значень кута розхилу дугоподібного включення в ізотропній та анізотропній матрицях. Порівняно отримані запропонованим методом результати з даними аналітичного розв’язку. Досліджено вплив міри анізотропії матеріалу тіла та жорсткості включення на значення коефіцієнтів інтенсивності напружень.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.