Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ПРО ВІДНОСНО-ПСЕВДОРЕГУЛЯРНІ СКРУТИ В КАТЕГОРІЇ ПОЛІГОНІВ НАД МОНОЇДОМ З НУЛЕМ Анотація   PDF
Юлія Біляк
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ПРО ГРУПИ БРАУЕРА І ТЕЙТА-ШАФАРЕВИЧА КРИВИХ НАД ПСЕВДОГЛОБАЛЬНИМИ ПОЛЯМИ Анотація   PDF
Леся Здомська
 
№ 66 (2006): Випуск 66 ПРО ГРАНИЧНІ ПЕРЕХОДИ У ЗАДАЧАХ З ЛОКАЛЬНИМИ БАГАТОТОЧКОВИМИ ЗА ЧАСОМ УМОВАМИ ДЛЯ РІВНЯНЬ ІЗ ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ Анотація   PDF
Зіновій Нитребич
 
№ 78 (2013): Випуск 78 ПРО ДЕЯКІ УМОВИ ДЛЯ ФУНКЦІЙ ІЗ ВАГОВИХ ПРОСТОРІВ ГАРДІ, ЩО МАЮТЬ СИНГУЛЯРНІСТЬ Анотація   PDF
Володимир Дільний
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ПРО ДЕЯКІ ОЗНАКИ ЗБІЖНОСТІ ГІЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБІВ З НЕРІВНОЗНАЧНИМИ ЗМІННИМИ Анотація   PDF
Дмитро Бондар, Роман Дмитришин
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ПРО ЄДИНІСТЬ РОЗВ'ЯЗКУ ОДНІЄЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ВАРІАЦІЙНОЇ НЕРІВНОСТІ ВИЩОГО ПОРЯДКУ З ТЕОРІЇ ПЛАСТИН Анотація   PDF
Павло Загорбенський, Микола Бугрій, Олег Бугрій
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ПРО ЄДИНIСТЬ РОЗВ’ЯЗКУ ДЕЯКИХ НЕЛIНIЙНИХ ИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ СПЕЦIАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ Анотація   PDF
Тарас Бокало
 
№ 75 (2011): Випуск 75 ПРО ІСНУВАННЯ СЛАБКОГО РОЗВ'ЯЗКУ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО ПІВЛІНІЙНОГО ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ ЗІ ЗМІННИМ СТЕПЕНЕМ НЕЛІНІЙНОСТІ Анотація   PDF
Олег Бугрій
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ПРО ЦІЛІ РОЗВ'ЯЗКИ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПОЛІНОМІАЛЬНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ Анотація   PDF
Ярослав Магола
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ПРО ЦІЛІ ФУНКЦІЇ З p-ЛИСТИМИ В ОДИНИЧНОМУ КРУЗІ ПОХІДНИМИ Анотація   PDF
Олександр Волох
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ПРО ТРИЧЛЕННУ СТЕПЕНЕВУ АСИМПТОТИКУ ЛОГАРИФМА МАКСИМАЛЬНОГО ЧЛЕНА ЦІЛОГО РЯДУ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Любомира Лугова
 
№ 74 (2011): Випуск 74 ПРО ТВІРНИЙ ФУНКЦІОНАЛ ЧАСТКОВОГО ВИПАДКУ S-ЗУПИНЕНИХ ГІЛЛЯСТИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
Остап Охрін
 
№ 66 (2006): Випуск 66 ПРО НИЖНІЙ R-ПОРЯДОК МАКСИМАЛЬНОГО ЧЛЕНА РЯДУ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Мирослав Шеремета, Оксана Сумик
 
№ 68 (2008): Випуск 68 ПРО АСИМПТОТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ЦІЛОГО РЯДУ ДІРІХЛЕ СТОСОВНО ЙОГО МАКСИМАЛЬНОГО ЧЛЕНА Анотація   PDF
Степан Фединяк, Мирослав Шеремета
 
№ 66 (2006): Випуск 66 ПРО АСИМПТОТИЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ ЛОГАРИФМІВ МАКСИМУМУ МОДУЛЯ І МАКСИМАЛЬНОГО ЧЛЕНА АБСОЛЮТНО ЗБІЖНОГО У ПІВПЛОЩИНІ РЯДУ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Михайло Зеліско, Мирослав Шеремета
 
№ 80 (2015): Випуск 80 ПРО АДАМАРОВІ КОМПОЗИЦІЇ ПОХІДНИХ ГЕЛЬФОНДА-ЛЕОНТЬЄВА АНАЛІТИЧНИХ ФУНКЦІЙ Анотація   PDF
Оксана Мулява, Степан Фединяк
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ПРО НЕВИРОДЖЕНІСТЬ ДОБУТКУ ТЕЙТА ДЛЯ КРИВИХ НАД  ПСЕВДОСКІНЧЕННИМИ ПОЛЯМИ Анотація   PDF
Володимир Нестерук
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ПРО НАЛЕЖНІСТЬ АБСОЛЮТНО ЗБІЖНИХ У ПІВПЛОЩИНІ РЯДІВ ДІРІХЛЕ СКІНЧЕННОГО R-ПОРЯДКУ ДО КЛАСУ ЗБІЖНОСТІ Анотація   PDF
Оксана Мулява, Мирослав Шеремета
 
№ 72 (2010): Випуск 72 ПРО НАПІВТОПОЛОГІЧНІ СИМЕТРИЧНІ ІНВЕРСНІ ПІВГРУПИ ОБМЕЖЕНОГО СКІНЧЕННОГО РАНГУ Анотація   PDF
Олег Гутік, Андрій Рейтер
 
№ 66 (2006): Випуск 66 ПРО АПРОКСИМАЦІЮ І ПОВОДЖЕННЯ ЗАЛИШКУ ІНТЕГРАЛА ЛАПЛАСА-СТІЛЬТЬЄСА Анотація   PDF
Любов Микитюк, Олена Посіко
 
№ 67 (2007): Випуск 67 ПРО НОСІЙ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО 2b-ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ Анотація   PDF
Олесь Коркун, Сергій Лавренюк
 
№ 77 (2012): Випуск 77 ПРО МОДИФІКОВАНІ УЗАГАЛЬНЕНІ ПОРЯДКИ ЦІЛИХ РЯДІВ ДІРІХЛЕ ТА ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЙМОВІРНІСНИХ ЗАКОНІВ Анотація   PDF
Любов Кулявець, Мирослав Шеремета
 
№ 79 (2014): Випуск 79 ПРО МОДИФІКОВАНІ УЗАГАЛЬНЕНІ ПОРЯДКИ  АБСОЛЮТНО ЗБІЖНИХ У ПІВПЛОЩИНІ РЯДІВ ДІРІХЛЕ Анотація   PDF
Lyubov KULYAVEC’
 
№ 71 (2009): Випуск 71 ПРО МОНОЇДИ, НАД ЯКИМИ ВСІ КВАЗІФІЛЬТРИ ТРИВІАЛЬНІ Анотація   PDF
Роман Олійник
 
№ 80 (2015): Випуск 80 ПРО КЛАСИЧНІ ДУОПОЛІГОНИ ТА ДЕЯКІ ЇХНІ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
Микола Комарницький, Галина Зеліско
 
301 - 325 з 515 результатів << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>