РЕСТАВРАЦІЯ М’ЯКИХ І ТВЕРДИХ ОБКЛАДИНОК
(НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ ХІХ ст.)

Oksana HALABURDA

Анотація


У контексті історії розвитку обкладинки описано етап виникнення
видавничої палітурки та вказано особливості реставрації м’яких обкла-
динок та палітурок, декорованих мармуровим папером. Розглянуто поя-
ву і поширення мармурового паперу, його види та техніку виготовлення.
Процес реставрації палітурок, декорованих мармуровим папером, пое-
тапно описано (з наведенням ілюстрацій) на прикладі альманаху “Вінок
русинам на обжинки”, укладеного Іваном Головацьким 1847 р., що збері-
гається у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка.
Ключові слова: видавнича палітурка, види обкладинок, мармуровий
папір, ебру, реставрація книг, “Вінок русинам на обжинки”.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.