РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ ТОВАРИСТВА
“ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870 рр.)

Oleksandr SEDLIAR

Анотація


У статті досліджено організацію і основні результати розповсюджен-
ня видань “Галицько-руської матиці” у 1848–1870 рр. Проаналізовано
участь у цьому процесі книгарень (передовсім книгарні Ставропігій-
ського Інституту) та окремих (непрофесійних) розповсюджувачів, майже
всі з яких були греко-католицькими священиками. Встановлено, які з ви-
дань товариства найчастіше купували і якою в структурі прибутків това-
риства була частка від проданих книг.
Ключові слова: товариство “Галицько-руська матиця”, книготоргівля,
книгарня, Ставропігійський Інститут.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.