РЕАЛЬНА Й ВІДДЗЕРКАЛЕНА ГАЛИЧИНА: КАЛЕНДАРІ, ЧАС,
МЕНТАЛЬНІСТЬ Й ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ГАЛИЧАН В КРАЮ
Й НА ЕМІГРАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ − ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Roman HOLYK

Анотація


Простежено еволюцію уявлень про час та повсякденне життя в мен-
тальності галичан ХІХ − першої половини ХХ ст. крізь призму читання
календарів. Проаналізовано джерела “календарного” жанру та його різно-
видів (звичайні річні календарі, “вічні” календарі тощо), вплив на нього
зовнішніх історичних факторів. Автор простежує формування та еволю-
цію структури типового календаря (календарної, інформаційної, худож-
ньої частини) в українській та польській книжній культурі Галичини.
Особливу увагу приділено змістові й формі українських еміграційних ка-
лендарів, які, з одного боку, відображали галицькі проблеми, а з іншого –
пристосовували ментальність галицьких імігрантів до закордонних реалій.
Ключові слова: Галичина, календар, історія читання, історія україн-
ського книговидання, ментальність, повсякденне життя.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.