Інформація про автора

Shynkarenko, H.

 • № 25 (2017): Випуск 25 - Статті

  СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ГАРМОНІЙНИХ ХВИЛЬ
  У МОДЕЛІ ТЕРМОП’ЄЗОЕЛЕКТРИКИ ГРІНА-ЛІНДСЕЯ


  Анотація  PDF (English)
 • № 24 (2016): Випуск 24 - Статті

  ТОЧНА СУМАРНА ОЦІНКА АПОСТЕРІОРНИХ ПОХИБОК
  АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ ДЛЯ ДВОЇСТИХ ЗАДАЧ КРУЧЕННЯ СТРИЖНІВ


  Анотація  PDF
 • № 23 (2015): Випуск 23 - Статті

  СИМЕТРИЗАЦІЯ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДИФУЗІЇ-АДВЕКЦІЇ-РЕАКЦІЇ ТА HP-
  АДАПТИВНІ АПРОКСИМАЦІЇ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ


  Анотація  PDF (English)
 • № 22 (2014): Випуск 22 - Статті

  ЗАСТОСУВАННЯ КУСКОВО–СТЕПЕНЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ
  ДЛЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ – ДИФУЗІЇ – РЕАКЦІЇ


  Анотація  PDF
 • № 21 (2014): Випуск 21 - Статті

  АПОСТЕРІОРНІ ОЦІНЮВАЧІ ПОХИБКИ
  СЕРЕНДИПОВИХ КВАДРАТИЧНИХ АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ
  ДЛЯ ЕЛІПТИЧНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ


  Анотація  PDF
 • № 21 (2014): Випуск 21 - Статті

  ВЛАСТИВОСТІ КУСКОВО-СТЕПЕНЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ МСЕ ДЛЯ
  СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ-РЕАКЦІЇ-РЕАКЦІЇ


  Анотація  PDF
 • № 20 (2013): Випуск 20 - Статті

  АНАЛІЗ ЗАДАЧ ПРО ВИМУШЕНІ ГАРМОНІЙНІ ВІБРУВАННЯ
  ПРУЖНИХ ТІЛ ТА ПОБУДОВА НАДІЙНИХ АПРОКСИМАЦІЙ
  МСЕ ДЛЯ ЇХНІХ РОЗВ’ЯЗКІВ


  Анотація  PDF
 • № 18 (2012): Випуск 18 - Статті

  ПРОЕКЦІЙНО СІТКОВA СХЕМА РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ
  ЗАДАЧ ОКИСНЕННЯ ЧАДНОГО ГАЗУ НА ПОВЕРХНІ ПЛАТИНИ


  Анотація  PDF
 • № 18 (2012): Випуск 18 - Статті

  ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ ОДНОКРОКОВОЇ РЕКУРЕНТНОЇ СХЕМИ
  ІНТЕГРУВАННЯ В ЧАСІ ВАРІАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ АКУСТИКИ В’ЯЗКОЇ
  ТЕПЛОПРОВІДНОЇ РІДИНИ


  Анотація  PDF
 • № 17 (2011): Випуск 17 - Статті

  ЧАСТИНАМИ КВАДРАТИЧНІ ТА КУБІЧНІ АПРОКСИМАЦІЇ
  h – АДАПТИВНОГО МСЕ ДЛЯ ОДНОВИМІРНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ


  Анотація  PDF