Vol 15, No 4 (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1504

Table of Contents

Experimental works

O. I. Dotsenko, G. V. Taradina, A. M. Mischenko
PDF
3-16
N. V. Tkachuk, V. O. Yanchenko, A. M. Demchenko
PDF
17-24
O E. Oriakpono, C. Anuforo, E. E. Nduonofit, B. K. Deeyah, M. C. Ekeke
PDF
25-36
M. V. Popovych, Ya. R. Shalai, S. M. Mandzynets, N. E. Mitina, O. S. Zaichenko, A. M. Babsky
PDF
37-48
Kh. Ye. Furtak, H. Ya. Hachkova, N. O. Sybirna
PDF
49-58
V. Kyyak, T. Mykitchak, O. Reshetylo
PDF
59-70
I. Zahorodnyi, L. Romaniuk, O. Hnatyna, L. Pokrytiuk, I. Dykyy
PDF
71-86

Review

A. O. Maslakova, M. Ya. Liuta, N. O. Sybirna
PDF
87-104
S. S. Frankov
105-116

Announcements

Y. V. Tsaryk
117-124