Vol 10, No 1 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1001

Table of Contents

Experimental works

L. V. Lehka, R. R. Panchuk, N. R. Skorokhyd, Yu. S. Kozak, J. Rohr, R. S. Stoika
PDF
5-16
O. I. Chen, M. L. Barska, L. S. Lyniv, N. I. Igumentseva, O. I. Vovk, N. O. Sybirna, O. V. Stasyk
PDF
17-28
O. V. Zaitseva, D. O. Labudzynskyi, I. O. Shymanskyy, S. G. Shandrenko, M. M. Veliky
29-36
D. V. Osypchuk, O. V. Rabosh
PDF
37-44
O. Khavrona, L. Byletska
45-52
N. O. Bodnarchuk, S. M. Mandzynets, L. I. Petrukh, D. I. Sanagurski
53-60
V. V. Pozur, M. P. Rudyk, T. M. Serhiychuk, V. M. Svyatetska, I. V. Akulenko, D. S. Yankovskyy, G. S. Dyment, T. V. Beregova, L. I. Ostapchenko
61-74
G. V. Yavorska, I. S. Bilinska, S. O. Hnatush, G. S. Os’mak
75-88
M. V. Franchuk, V. M. Peskov, M. O. Tarasenko
PDF
89-98
A. B. Chaplygina
99-110
L. V. Gorobets, O. M. Kovalchuk, Yu. L. Pshenichny
PDF
111-122
I. Kozak, T. Parpan, H. Kozak
PDF
123-132
Ya. Bublyk
PDF
133-142
Z. Mamchur, M. Chuba
143-154
M. Burlaka
155-162
V. O. Nachychko, V. I. Honcharenko
163-186
I. M. Kovalenko
PDF
187-196

Review

I. V. Kushkevych
PDF
197-228