№ 15 (2021)

Теорія і практика викладання української мови як іноземної

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ufl.2021.15

Зміст

УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ: З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ

Ірина Збир
Ліша Сюй
PDF
Пшемислав Юзвікевич
PDF
Олесандра Антонів
PDF
Олеся Лазаренко
PDF
Наталія Фарина
PDF
Менвей Чжан
PDF

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ, ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Інна Линчак
PDF
Оксана Гриджук
PDF
Мілена Іванович
PDF
Іванна Фецко
PDF
Галина Кузь
PDF

УКРАЇНСЬКА МОВА В ПРОСТОРІ І ЧАСІ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ

Людмила Юрса, Люлмила Гавриловська
PDF
Ольга Галуга
PDF
Клавдія Панасюк
PDF
Зоряна Куньч
PDF
Ніна Станкевич
PDF
Ірина Кметь, Христина Щепанська, Леся Дуда
PDF

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Людмила Васильєва
PDF
Наталія Юган
PDF
Ірина Кушнір
PDF
Ольга Сорока

РЕЦЕНЗІЇ

Ірина Кочан
PDF
Оксана Туркевич
PDF