№ 25 (2009)

Випуск 25, частина 1

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2009.i25

Зміст

ОСВІТНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Petro Sikors’ky
PDF
Mykhailo Vyshnevsky
Kazimiezh Shmyd
Ursula Ordon
Natalia Butenko
PDF
Victor Strel’nikov
PDF
Olena Vynoslavs’ka, Heorhiy Lozhkin
PDF
Adam Rosul
Mark Bosin, Larysa Rykova
PDF
Mechyslav Radochons’ky
Natalia Huziy
PDF
Tetyana Zavhorodnia
PDF
Lidia Kondrashova
PDF
Svitlana Arkhypova
PDF
Nadia Hapon, Maksymilian Dubniak
PDF

ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Danuta Topa
Iryna Viktorenko
PDF
Liudmyla Pashko, Yulia Kolos
PDF
Joanna Torowska
Hryhoriy Vasianovych
PDF
Michailo Hordienko
PDF
Olena Homoniuk
PDF
Ol’ha Bilychenko, Valeriy Stoyanov
PDF
Valentyn Ivanchenko
PDF
Maria Kukhta
PDF
Nina Pidbuts’ka
PDF
Larysa Kovalchuk, Maria Konyk
PDF
Iryna Hnatyshyn
PDF
Yevhenia Siavavko
PDF
Mariya Stakhiv
PDF
Edyta Skochylias-Krotlia
Vira Volkova
PDF
Nataliya Yaremchuk
PDF
Myroslava Chepurna
PDF
Natalia Kostrytsia
PDF
Valentyna Stakhnevych, Natalia Sribna
PDF
Magdalyna Opachko
PDF
Liudmyla Medvid’
PDF
Oksana Voznyuk, Andriy Potseluiko
PDF
Maria Ryzhkova
PDF
Vita Sadova
PDF
Vira Lysak
PDF
Nataliya Horuk
PDF