Фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з трьома групами просторових змінних і виродженням на початковій гіперплощині

Ольга Возняк, Степан Івасишен, Ігор Мединський

Анотація


Для виродженого ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження і виродженням на початковій гіперплощині за допомогою методу Леві побудовано фундаментальний розв'язок задачі Коші. Одержано точні оцінки побудованого розв'язку та його похідних.

Повний текст:

PDF

Посилання


О. Г. Возняк, С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння Колмогорова з виродженням на початковій гіперплощині, Буковинський мат. журн. 3 (2015), no. 3-4, 41-51.

О. Г. Возняк, С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з двома групами просторовими змінних та виродженням на початковій гіперплощині, Вісник нац. ун-ту ``Львівська політехніка'': Збірник наук. праць, серія: Фізико-математичні науки, - Львів: Вид-во Львівської політехніки, (2017), no. 871, 46-64.

О. Г. Возняк, С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Фундаментальний роз-в'язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з двома групами просторовими змінних та виродженням на початковій гіперплощині, Вісник нац. ун-ту ``Львівська політехніка'': Збірник наукових праць, серія: Фізико-математичні науки, - Львів: Вид-во Львівської політехніки, (2018), no. 898, С. 13-21.

С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Класичний фундаментальний розв'язок виродженого рівняння Колмогорова, коефіцієнти якого не залежать від змінних виродження, Буковинський мат. журн. 2 (2014), no. 2-3, 94-106.

С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Класичні фундаментальні розв'язки для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних, Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу. Зб. праць Ін-ту математики НАН України 13 (2016), no. 1, 108-155.

С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Про класичні фундаментальні розв'язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних, Мат. методи та фіз.-мех. поля. 59 (2016), no. 2, 28-42; English version: S. D. Ivasyshen and I. P. Medyns'kyi, On the classical fundamental solutions of the Cauchy problem for ultraparabolic Kolmogorov-type equations with two qroups of spatial variables, J. Math. Sci. 231 (2018), no. 4, 507-526. DOI: 10/1007/s10958-018-3830-0

S. D. Ivashyshen and I. P. Medynsky, On applicatios of the Levi method in the theory of parabolic equations, Маt. Stud. 47 (2017), no. 1, 33-46. DOI: 10.15330/ms.47.1.33-46

С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Про класичний фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова, Сучасні проблеми механіки і математики: в 3-х т. - Львів: Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 1 (2013), 36-38.

С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Класичний фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. І, Мат. методи та фіз.-мех. поля. 60 (2017), no. 3, 9-31; English version: S. D. Ivasyshen and I. P. Medyns'kyi, Classical fundamental solution of the Cauchy problem for ultraparabolic Kolmogorov-type equations with two groups of spatial variables of degeneration, I, J. Math. Sci. 246 (2020), no. 3, 121-151. DOI: 10.1007/s10958-020-04726-z

С. Д. Івасишен, І. П. Мединський, Класичний фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження. ІІ, Мат. методи та фіз.-мех. поля. 60 (2017), no. 4, 7-24; English version: S. D. Ivasyshen and I. P. Medyns'kyi, Classical fundamental solution of the Cauchy problem for ultraparabolic Kolmogorov-type equations with two groups of spatial variables of degeneration, II, J. Math. Sci. 247 (2020), no. 1, 1-23. DOI: 10.1007/s10958-020-04786-1

S. D. Eidelman, S. D. Ivasyshen, and A. N. Kochubei, Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type. Ser. Operator Theory: Adv. and Appl. 152, Basel: Birkhauser, 2004. DOI: 10.1007/978-3-0348-7844-9
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vmm.2019.88.107-127

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.