ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI ОПЕРАТОРИ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ФУНКЦIЯМИ В КОЕФIЦIЄНТАХ

Степан Манько

Анотація


В [1] автори дали відповідь на питання про трактування оператора Шредінґера з αδ'(x)-потенціалом, де δ(x) - функція Дірака. У цій праці результати  [1] перенесено на випадок диференціального  оператора четвертого порядку з коефіцієнтом αδ'''(x). Досліджено асимптотичну поведінку сім'ї операторів з гладкими коефіцієнтами, що апроксимують сингулярний доданок. Отримано граничний оператор. Його вибір обумовлений асимптотикою спектра та власних просторів операторів, які рeгуляризують диференціальний оператор з коефіцієнтом-розподілом. Проблема трактування оператора з узагальненими функціями в коефіцієнтах має приховані параметри, тому її розв'язок залежить від способу апроксимації похідної функції Дірака та числового множника α при цій похідній.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.