ДВОВІСНИЙ ЗГИН МОМЕНТАМИ НА НЕСКІНЧЕННОСТІ КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОЛІНІЙНОЮ ТРІЩИНОЮ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТУ ЇЇ БЕРЕГІВ

Іван Звізло

Анотація


Досліджено згин кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів розподіленими згинними моментами на нескінченності, коли в одній із  півплощин наявна тріщина, береги якої контактують по всій довжині під дією зовнішнього навантаження. Із застосуванням методів теорії функції комплексної змінної отримано систему сингулярних інтегральних рівнянь, яку розв’язано чисельно за допомогою методу механічних квадратур. На підставі числового аналізу розв’язку задачі побудовано графічні залежності контактного тиску та коефіцієнтів інтенсивності зусиль і моментів при різних значеннях відношення модулів Юнга матеріалів пластини.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.