№ 21 (2013)

Випуск 21

Зміст

Титульна сторінка
 
PDF

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Ivan Bekhta
PDF
Tetyana Petryk
PDF
Natalya Bekhta
Natalya Glushchuk
PDF
Olha Matviienkiv
PDF
Olesya Tatarovska
PDF
Hanna Shtanhret
PDF
Tetyana Bublyk
PDF
Anna Kyrychenko
PDF
Olha Kachmar
PDF
Liana Kozyarevych
PDF
Nataly Palamar
PDF
Nadiya Kuzmych
PDF
Ruslana Hardetska
PDF
Оlha Surmach
PDF
Oksana Koval
PDF
Olha Biletska
PDF

РОМАНСЬКІ МОВИ

Vasyl Wiencko
Oksana Karpa
PDF
Arkadiy Kabov
PDF
Khrystyna Lesko
PDF
Olga Pejynska
PDF
Maryana Lukyanchenko
PDF
Olga Kundys
PDF
Andriy Bilas
PDF
Iryna Melnyk
PDF
Iryna Rymyak
PDF
Valentyna Mishchenko,, Viktoria Dubyk
PDF
Yuliia Zelena
PDF

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Valentyna Savchyn
PDF
Valeriy Kykot
PDF
Snizhana Holyk
PDF

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Iryna Tymeichuk
PDF
Oleksandr Volkovynskyi
PDF

РЕЦЕНЗІЇ

Anna Petrikova
PDF
Olha Nazarenko
PDF

КЛАСИЧНІ МОВИ

Lina Glushchenko,, Oryslava Ivashkiv
PDF
Svyatoslav Zubchenko
PDF
Olha Pylypiv
PDF