ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ У ФОРМУВАННІ БАЗОВИХ ЦІННОСТЕЙ ЗАХІДНОЇ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ

Hanna Feduschak-Paslavska

Анотація


У статті йдеться про становлення і розвиток ідей свободи, рівності, справедливості, доцільності, панування права, які визначають західну правову традицію. Також досліджені філософські засади, які сприяли їх формуванню і розвитку. Основна увага зосереджена на періоді античності, звідки виводять ґенезу означених ідей-цінностей. Окремо розглянуті риси української ментальності, які за більшістю характерних ознак збігаються з європейськими цінностями.


Ключові слова


свобода, рівність, справедливість, панування права, громадянське суспільство, індивідуалізм, західна традиція права, східна традиція права

Повний текст:

PDF

Посилання


Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения / М. Бартошек ; пер. с чешск. – М. : Юрид. лит. – 1989.

Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Г. Дж. Берман ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Изд-во МГУ : Издательская группа ИНФРА-М – НОРМА. – 1998.

Кульчицький О. Світовідчування українця / О. Кульчицький. – К. : Українська душа, 1992.

Пахльовська О. Homo Europaeus / О. Пахльовська // Український тиждень. – 2013. – № 43. – С. 28–31.

Цимбалістий Б. Родина і душа народу / Б. Цимбалістий. – К. : Українська душа, 1992.

Юркевич П. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / П. Юркевич. – К. : Ред. журналу «Український світ». – 2005.

Sojka-Zielinska K. Historia prawa / К. Sojka-Zielinska. – Warszawa : Paсstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

Zabloccy Maria i Jan. Ustawa XII Tablic. Tekst – Tlumaczenie – Objasnienia // Maria i Jan Zabloccy. –Warszawa : Liber. – 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.282

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.