ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ ЗАКОНУ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ (КОНСТИТУЦІЙНИМ)

Yaroslav Romaniuk, Iryna Berestova

Анотація


Прагнення особи захистити своє порушене субʼєктивне право в повному обсязі остан­нім часом формує необхідність ініціативи не тільки цивільного судочинства, а й консти­туційного. Як правило такий захист завершується переглядом справи за виклю­чними обставинами у порядку цивільного судочинства. Метою статті є розкриття про­цесуальних наслідків судового захисту прав осіб у цивільному процесі після розгляду конституційної скарги Конституційним Судом України (далі – КСУ). Обрана методологія міждисци­плінарних досліджень (інтегра­тивний, діалектичний, системний, системно-струк­турний, міжгалузевий методи) спрямована на дослідження суті всіх сутнісних і про­це­суальних явищ у цивільному судочинстві та конституційному провадженні. Основні резуль­тати дослі­дження. Зроблено висновок, що наразі КСУ використовує «неофіційне» тлума­чення закону, але винятково під кутом відповідності чи невідповідності його Конституції України зі зазначенням у резолютивній частині лише висновку КСУ про конституційність (неконституційність) приписів закону, що досліджується, без викладення конституційно-правового смислу приписів закону. Сфор­мо­вані моделі процесуальних наслідків у випадках: 1) коли приписи закону визнані некон­ституційними, 2) коли приписи закону визнані такими, що відповідають Основному Закону України та 3) коли приписи закону визнані такими, що відповідають Основному Закону України, однак КСУ встановив, що спосіб тлумачення закону судом є таким, який не відповідає Конституції України. Розкрито правила застосування «якщо рішення ще не виконане» (п. 1 ч. 3 ст. 423 ЦПК України) як підстави для прийняття чи відмови у прийнятті заяви особи за виключними обставинами. Наведено авторські аргументи про необхідність відкриття провадження у таких випадках, керуючись: принципом рівності сторін, правом на ефективний судовий захист та одночасно забезпечення активної реалізації власного права на справедливий суд, гарантованого Конвенцією про захист прав і основних свобод людини. Змодельовано порядок відшко­дування цивільно-правової шкоди, заподіяної законом, який у майбутньому визнаний неконституційним. 


Ключові слова


цивільне судочинство, конституційне провадження, неконституційний закон, цивільно-процесуальний засіб захисту, перегляд за виключними підставами, законні очікування носія права, відшкодування шкоди, рішення Конституційного Суду України

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Vy`snovok shhodo proektu Zakonu «Pro Konsty`tucijny`j Sud Ukrayiny`», pry`jnyaty`j Venecians`koyu komisiyu na 109 Plenarnij sesiyi (Veneciya, 9–10 grud. 2016 r.). Yevropejs`ka komisiya za demokratiyu cherez pravo (Venecians`ka komisiya). Retrived from http://www.-scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/229B826C8AC787DEC2257D87004987C3.

2. Ly`tvy`nov, O. (2018). Tlumachennya zakonodavchoyi normy` pid chas perevirky` yiyi konsty`tucijnosti u spravi za konsty`tucijnoyu skargoyu: teorety`chni aspekty`. Visny`k Konsty`tucijnogo Sud Ukrayiny`, 1, 79–83.

3. Okrema dumka suddi Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` Gorodovenka V.V. stosovno Rishennya Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` (Drugy`j senat) u spravi za konsty`tucijnoyu skargoyu Zhabo Tetyany` Maksy`mivny` shhodo vidpovidnosti Konsty`tuciyi Ukrayiny` (konsty`tucijnosti) polozhen` chasty`ny` tret`oyi statti 40 Kodeksu zakoniv pro pracyu Ukrayiny` vid 4 veresnya 2019 roku № 6-r(II)/2019. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ng06d710-19.

4. Postanova Vely`koyi Palaty` Verxovnogo Sudu vid 4 veresnya 2019 roku u spravi № 265/6582/16-cz. Retrived from http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86310215

5. Pro Konsty`tucijny`j Sud Ukrayiny`: Zakon Ukrayiny` vid 13 ly`p. 2017 r. № 2136-VIII. (2017). Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`, 35. St. 376.

6. Reglament Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` : postanova Konsty`tucijnogo Sudu Ukrayiny` vid 22 lyut. 2018 r. № 1-ps/2018. Retrived from http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/-docs/reglament.pdf.

7. Stanet ly` Konsty`tucy`onnyj Sud Ukray`ny «chetvertoj y`nstancy`ej». Otkrytaya y` otkrovennaya dy`skussy`ya o budushhem konsty`tucy`onaly`zma v Ukray`ne. Sudebno-yury`dy`cheskaya gazeta. Retrived from https://sud.ua/ru/news/video/123148-stanet-li-konstitutsionnyy-sud-ukrainy-chetvertoy-instantsiey-video.

8. Uxvala Vely`koyi Palaty` Verxovnogo Sudu vd 25 bereznya 2020 roku u spravi № 808/1628/18 (provadzhennya № 11-74app20). Retrived from http://reyestr.court.gov.ua/-Review/88739736

9. Uxvala Verxovnogo Sudu u skladi kolegiyi suddiv Kasacijnogo administraty`vnogo sudu pro peredachu spravy` na rozglyad Vely`koyi Palaty` Verxovnogo Sudu vid 20 lyutogo 2020 u spravi № 808/1628/18 (provadzhennya № K/9901/29652/19). Retrived from http://reyestr.-court.gov.ua/Review/87758201

10. Uxvala Verxovnogo Sudu u skladi Kasacijnogo administraty`vnogo sudu pro peredachu spravy` na rozglyad ob`yednanoyi palaty` vid 14 travnya 2020 roku u spravi № 808/1628/18 (provadzhennya № K/9901/29652/19). Retrived from http://reyestr.court.gov.ua/Review/89251033
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.136

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.