ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ ВИРОКУ

Natalia Lytvyn

Анотація


Досліджено та проаналізовано основні проблеми та недоліки законодавчого закріп­лення та забезпечення права засудженого на захист своїх прав та законних інтересів на стадії виконання вироку.


Ключові слова


стадія виконання вироку, засуджений, право на захист

Повний текст:

PDF

Посилання


Беседин А. В. Защита в стадии исполнения приговора : дисс. … канд. юрид. наук / А. В. Беседин. – Саратов, 1995. – С. 25.

Бринцев Д. А. Виконання вироку, ухвали і постанови суду / Д. А. Бринцев // Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України / за ред. проф. Ю. М. Грошевого. – Х., 2002. – С. 131.

Воронин О. В. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с условно-досрочным освобождением : дисс. … канд. юрид. наук / О. В. Воронин ; Том. гос. ун-т. – Томск, 2003. – С. 210.

Джужа О. М. Кримінально-виконавче право України: Загальна та Особлива частини / навч. посіб. за заг. ред. доктора юридичних наук, професора О. М. Джужі. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 96–97.

Добровольская Т. Н. Деятельность суда, связанная с исполнением приговоров / Т. Н. Добровольская. – М., 1979. – С. 103.

Михайленко А. Р. Расследование преступлений. Законность и обеспечение прав граждан / А. Р. Михайленко. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 300.

Попелюшко В. О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі / В. О. Попелюшко : збірн. наук. статей ; укл. : С. В. Аврамишин. – Острог : Вид-во Національний університет «Острозька академія», 2008. – 400 с.

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. Строгович. – М. : Наука, 1968.

Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве (проблемы, поиски, решения) / Д. В. Тулянский. – М. : Юрлитинформ, 2010. – С. 55.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.350

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.