ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ФОРМА ІНВЕСТУВАННЯ В БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА

Yuliia Hlado

Анотація


З’ясовано поняття та форми інвестування в будівництво житла, до яких чинне зако­нодавство відносить фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування та емісію цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими відбувається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Виокремлено особливості інвестування в будівництво житла через інститути спільного інвестування ‒ корпоративний та пайовий фонди. Запропоновано під інвестором, що фінансує (інвестує в) будівництво через інститут спільного інвестування розуміти саме учасника відповідного інституту, який придбав цінні папери та в інтересах якого відбу­вається спільне інвестування інституційним інвестором. Наголошено на невідповід­ності окремих механізмів інвестування в будівництво, що використовуються на практиці, вимогам Закону України “Про інвестиційну діяльність”, у зв’язку з широким трактуванням поняття інвестування через інститути спільного інвестування.


Ключові слова


інвестування в будівництво житла, інститути спільного інвестування, форвардний контракт, інвестиційний договір, цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими відбувається шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Garagonych, O. V. (2014). Aktualni pytannia vykorystannia instytutiv spilnoho investuvannia v sferi gospodariuvannia. Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal-elektronne naukove wydannia, 109–115.

2. Polozhennia pro vymohy do standartnoyi (typovoyi) formy deryvatyviv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 19 kvitnya 1999 r. № 632. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/632-99-%D0%BF/print

3. Postanova Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu u spravi № 522/1029/18 vid 18 hrudnya 2019 roku. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. Retrieved from http://www.reyestr.court.-gov.ua/Review/87144996

4. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny u spravi № 6-1858tss15 vid 18 lystopada 2015 roku. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. Retrieved from http://www.reyestr.court.gov.-ua/Review/53660469

5. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrayiny u spravi №6-318tss15 vid 24 chervnya 2015 roku. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. Retrieved from http://www.reyestr.court.-gov.ua/Review/45910640

6. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukraïny shchodo oblihatsiy: Zakon Ukrayiny vid 2 chervnya 2011 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3461-17

7. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo sproshchennya zaluchennya investytsiy ta zaprovadzhennya novykh finansovykh instrumentiv: proekt Zakonu № 2284 vid 17.10.2019. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67117

8. Pro zatverdzhennya Polozhennya pro poryadok zdiysnennya emisiyi oblihatsiy pidpryyemstv ta yikh obihu: rishennya NKTSPFR № 425 vid 21.06.2018 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0843-18

9. Pro investytsiynu diyalʹnistʹ: Zakon Ukrayiny vid 18 veresnya 1991 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

10. Pro instytuty spilʹnoho investuvannya: Zakon Ukrayiny vid 5 lypnya 2012 roku. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17/print

11. Pro tsinni papery ta fondovyy rynok: Zakon Ukrayiny vid 23 lyutoho 2006 roku. Retrieved from

12. Savchenko, A. S. (2018) Peredumovy ukladennia forvardnyh kontraktiv u sferi investuvannia budivnytstva zhytla. Publichne pravo, № 2, 221–226.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.70.151

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.