ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК ПІДСТАВА СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Myroslava Buk

Анотація


У статті проаналізовано економічний та медичний підходи до концепції інвалідності. Досліджено основні ознаки інвалідності. Визначено, що інвалідність як підстава соціального обслуговування зумовлює настання відповідних наслідків: втрата особою засобів до існування та необхідність підтримки її соціального статусу.


Ключові слова


інвалідність, складні життєві обставини, соціальне обслуговування

Повний текст:

PDF

Посилання


Про соціальні послуги : Закон України від 19 червня 2003 р. № 966 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 10 вересня.

Шумна Л. П. Правові основи реабілітації інвалідів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Л. П. Шумна. – Одеса, 2002. – 160 с.

Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения / Е. Е. Мачульская. – М. : Международный центр финансово-экономического развития, 1997. – 206 с.

Карновская Е. Я. Особенности современной легальной концепции инвалидности / Е. Я. Карновская // Сб. науч. трудов. – Вып. 17. «Вопросы социального обеспечения». – М., 1986. – С. 54–69.

Справочник документов по ВТЄ и трудоустройству инвалидов / под ред. П. А. Маккавейского.  Л. : Медицина, 1981. – 282 c.

Энциклопедический словарь медицинских терминов : в 3 т. – Т. 1 / под ред. Б. В. Петровского. – М., 1982. – 464 с.

Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник / В. С. Андреев. – М. : Юрид. лит., 1987. – 352 с.

Додаток до Правил проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи : Наказ Міністерства Охорони Здоров’я України від 17 січня 1995 р. № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0256-95

Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000–2004 роки (Послання Президента України до Верховної Ради України, 2000 рік) // Урядовий кур’єр. – 2000. – 23 лютого.

Рекомендації № 1185 до реабілітаційних програм 44 сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи від 05.05.1992 р. // Інформаційно-пошукова система «ЛІГА»

Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2010. – 19 березня.

Добровольский А. И. Социальные проблемы инвалидности / А. И. Добровольский и др. // Социологические исследования. – 1988. – № 4. – C. 24–27.

Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні : курс лекцій / І. М. Сирота. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 288 с.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21 березня 1991 р. № 875 // Голос України. – 1991. – 27 квітня.

Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України від 6 жовтня 2005 р. № 2961 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – 20 січня.

Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідів : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 5 вересня 2011 р. № 561 // Офіційний Вісник України. – 2011. – 2 грудня.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.60.292

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.