№ 42 (2017)

Випуск 42

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2017.4200

Зміст

МЕДІАОСВІТА

Zoriana Kunch, Liliia Kharchuk
Oksana Babenko
PDF
Oksana Bilous
PDF
Igor Lubkovych
PDF
Maryna Netreba, Ganna Nyshchyk
PDF
Maryna Osiukhina
PDF
Olena Porpulit
PDF
Borys Potyatynyk
PDF
Oksana Pochaps’ka
PDF
Tetyana Reshetukha
PDF
Mariya Ripey, Olena Krislata
PDF
Olena Taranenko
PDF
Tetiana Khomenko
PDF
Natalya Yablonovska
PDF

ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Iryna Bondarenko
Maryan Lozynsky, Oksana Hotsur
PDF
Iryna Ivanova
PDF
Ganna Marchuk
PDF
Julia Prysyazhna-Gapchenko
PDF
Galyna Yatsenko, Andrij Yatsenko
PDF

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Olena Balalaieva
Julia Vytvytska
PDF
Vasyl Lyzanchuk
PDF
Taras Podedvornyy
PDF
Oksana Terebus
PDF
Olexandr Kholod
PDF

МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Romeo Istrati
PDF
Małgorzata Bożek
Marian Zhytaryuk
PDF
Josyp Los
PDF
Iurii Melnyk
PDF
Ivan Tsyperdiuk
PDF

МЕДІА В ІНТЕРНЕТІ

Marina Bella
PDF
Yuliana Lavrysh
PDF
Myroslav Melnyk
PDF
Myroslava Rudyk
PDF

МЕДІАЛІНГВІСТИКА

Grażyna Filip
Natalia Dragan-Ivanets
PDF
Liubov Konyukhova
PDF
Nataliia Myhailychenko
PDF
Lubov Myasnyankina
PDF

МЕДІАДОСЛІДЖЕННЯ

Yuliya Kozyr, Mariya Dubinina
PDF
Mykola Tymoshyk
PDF