«ТОТАЛІТАРНА МОВА» ЯК КОМУНІКАЦІЙНА ТЕХНІКА КОНСТРУЮВАННЯ ПСЕВДОРЕАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРЕСИ 20–40-х рр. ХХ ст.)

Iryna Bondarenko

Анотація


У статті проаналізовано засоби репрезентації когнітивних компонентів радянської ідеологічної мовної картини світу, досліджено специфіку процесу формування газетно-публіцистичного дискурсу періоду тоталітаризму. Уперше преса запорізького регіону стає об’єктом лінгвістичного аналізу, причому визначені на його основі характерні ознаки публіцистичного дискурсу місцевої періодики проектуються на виявлення динаміки розвитку лексико-стилістичної специфіки партійно-радянської (тоталітарної) журналістики в цілому. У статті проаналізовано газетну мову (ширше – мову ЗМІ) як складний лінгвальний, мовленнєвий (дискурсивний) та соціокультурний феномен, специфіка функціонування якого координується, з одного боку, станом і практикою національної мови в конкретний період, з іншого – певними соціальними, політичними, економічними умовами. Будучи своєрідним суспільним і лінгвальним продуктом, мова ЗМІ є важливим механізмом когнітивних та психологічних процесів індивіда/соціуму. Об’єктом аналізу нашого дослідження стає місцева газетна журналістика 20-х – 40-х рр. ХХ ст. Саме у цей час відбувається кардинальна зміна типологічної структури місцевої преси – це період становлення, формування нового типу однопартійно-радянської періодики, яка репрезентує нові типи газетно-журнальних видань. Тексти інформаційної й аналітичної груп газетних текстів, що складали жанрове ядро газетних видань, найбільш повно відтворювали еволюційні зміни в системі публіцистичного мовлення зазначеного періоду. Концептуальні слова (суспільно-політичні), які становлять лексичну домінанту названих жанрових груп, відтворюють ідеологічну, політичну спрямованість тоталітарної журналістики в цілому. Саме концептуальна лексика формує і визначає загальні стилістичні характеристики публіцистичного дискурсу, зміни ж у її структурі ведуть до еволюційних процесів у системі газетного мовлення.
Ключові слова: дискурс, тоталітарна мова, стереотип, технологія маніпулювання.

Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2017.42.7664

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.