№ 40 (2015)

Випуск 40

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.4000

Зміст

Історія журналістики

Igor Mykhailyn
PDF
Mykhaylo Prysyazhnyi
PDF
Nataliya Sydorenko
PDF
Oleh Bohuslavskyj
PDF
Vasyl Hlaholyuk
PDF
Ivan Krupskyy, Petro Fedoryshyn
PDF
Stepan Kostt’
PDF
Yuriy Demianchuk
PDF
Josyp Los
PDF
Ihor Pavlyuk
PDF
Julia Prysyazhna-Gapchenko
PDF
Mykola Rozhyk
PDF
Tetiana Slotiuk
PDF
Lidija Snitsarchuk
PDF
Nataliya Tykholoz
PDF
Myroslav Trofymuk
PDF
Galyna Yatsenko
PDF
Bogdan Tykholoz
PDF

Теорія журналістики та соціальних комунікацій

Olga Gresko
PDF
Marian Zhytaryuk
PDF
Yuriy Zaliznyak
PDF
Vasyl Lyzanchuk
PDF
Taras Lylo
PDF
Igor Lubkovych
PDF
Igor Paslavskyi
PDF
Vasyl Pylypiuk
PDF
Oleg Romanchuk
Lily Temchenko
PDF
Tetiana Khomenko
PDF
Paraskovia Dvoryanyn
PDF
Vitalii Peresada
PDF
Borys POTYATYNYK

Мова засобів масової комунікації

Anatolyi Kapelyushnyi
PDF
Mariya Ripey
PDF
Mariya Yatsymirska
PDF

Інтернет-журналістика

Aleksandr Hradziushka
PDF
Evgen Dmytrovskyy
Yuliana Lavrysh
Myroslava Chabanenko
PDF