ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ У НОРВЕГІЇ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ МЕДІЙНОГО ВИСВІТЛЕННЯ

Igor Paslavskyi

Анотація


У статті досліджено особливості висвітлення в українських друкова-
них засобах масової інформації подвійного терористичного акту, який здійс-
нив у Норвегії Андерс Брейвік, проаналізовано оперативні журналістські ма-
теріали у двох всеукраїнських газетних виданнях різної ідеологічної плат-
форми – «День» і «2000», аналітичні публікації у журнальних виданнях «Кор-
респондент» і «Тиждень», досліджено висвітлення резонансної трагічної події
у впливових львівських газетах «Високий Замок» та «Експрес». Обгрунтовано
доцільність глибшого й грунтовнішого аналізу надзвичайних подій, з’ясовано
специфіку креативного змістового наповнення журналістських матеріалів і
вибору форм їх подачі.
Ключові слова: тероризм, терористичний акт, друковані засоби масо-
вої інформації, газети, журнали, інформаційні матеріали, аналітичні статті.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.40.5756

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.