КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ЦЕРКВОЮ
ТА СУСПІЛЬСТВОМ У СЕГМЕНТІ НОВИХ МЕДІЙ:
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ І БЛОГОСФЕРА

Yuliana Lavrysh

Анотація


Сьогодні варто шукати нові моделі комунікації між суспільством та
інституціями, які присутні у ньому. Зважаючи на історію України, зокрема
на події останнього новітнього періоду, ми розуміємо, наскільки Церква є
важливою у житті нашого соціуму, особливо у боротьбі з його секулярними,
пострадянськими традиціями. Церква як духовне підґрунтя, опора, допо-
мога, розрада тим, які страждають. Відштовхуючись від такої тези, розуміє-
мо, наскільки важливо шукати і вдосконалювати нові шляхи діалогу між
Церквою і суспільством, особливо в епоху цифрових технологій і нових ме-
дій. Тому у публікації представлено важливість використання Церквою плат-
форми соціальних мереж та блогів, проаналізовано сучасний досвід проник-
нення духовенства у систему нових медій та визначено перспективи такого
діалогу.
Ключові слова: церква, соціальні мережі, блоги, суспільство.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.40.5824

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.