ВНУТРІШНЬОРЕДАКЦІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ

Igor Lubkovych

Анотація


У статті зроблено спробу встановити залежність наявності колективу
в редакції від особистісних властивостей кожного журналіста і від культури
міжособового спілкування, котра також залежить від особистостей, Розгля-
нуто типи творчих людей, способи організації роботи працівників редакції.
Ключові слова: журналістське спілкування, творче завдання, творча
особистість, колектив, соціально-психологічний клімат, напруженість функ-
ціонально-рольових відносин, психологічний комфорт, взаєморозуміння, згур-
тованість, взаємовиручка, тип творчої особистості, спосіб організації роботи.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.40.5755

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.