ПОШУК ШЛЯХІВ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
У СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ
В НІМЕЧЧИНІ (1946–1947 рр.)

Julia Prysyazhna-Gapchenko

Анотація


У статті розглянуто і проаналізовано окремі аспекти діяльності про-
фесійних журналістських організацій в післявоєнній Німеччині – Союзу
Української Демократичної Преси, Спілки Українських Журналістів на
чужині, Національно-Демократичного Об’єднання Українських Журналістів
щодо пошуку шляхів демократизації журналістських процесів в умовах
всеохоплюючої політизації емігрантського життя. Розкрито зміст і характер
внутрішньої полеміки і протистояння, які відображалися у численних пуб-
лікаціях тогочасної преси, положень установчих документів професійних
новоутворень, які свідчать про намагання журналістської спільноти запро-
вадити якісно нові стандарти журналістики за зразком західних демократій.
Ключові слова: українська еміграція, еміграційна преса, професійні
журналістські організації, демократичні принципи преси, демократичні стан-
дарти журналістики, професійні якості журналіста.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.40.5722

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.