ЧАСОВО-ПРОСТОРОВІ КООРДИНАТИ
В ЖУРНАЛІСТИЦІ НОВИХ МЕДІА:
ЗОСЕРЕДЖЕННЯ НА ПОТОЧНОМУ МОМЕНТІ

Myroslava Chabanenko

Анотація


Стаття розкриває деякі окремі зміни у висвітленні об’єктивної реаль-
ності в журналістиці з урахуванням тенденцій у мас-медіа як певному гно-
сеологічному механізмі суспільства. Відображене в ній дослідження полягає в
пошуках доказів запропонованої автором тези про те, що ЗМІ схильні дедалі
дужче зосереджувати свою увагу на поточному моменті. Як свідчать
результати, деякі новітні зрушення в підходах до підготовки новин, особливо
в Інтернеті, справді можна розглядати як аргументи на користь цього при-
пущення. Думку про важливість подальшої розробки окресленого напряму у
журналістикознавстві посилюють міркування футорологічного характеру сто-
совно ймовірних прийомів концентрації медіа на часово-просторовій точці
«тут і тепер», які невдовзі можуть стати звичайною практикою.
Ключові слова: інтернет-видання, новини, поточний момент.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.40.5825

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.