МАЛОДОСЛІДЖЕНІ ПОДІЇ УЧАСТІ УКРАЇНИ
У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1939–1945 рр.

Mykola Rozhyk

Анотація


У статті йдеться про реалії, пов’язані з безпосереднім залученням ук-
раїнських громадян та їхньою роллю у бойових діях на території України.
Країна зазнала найбільших економічних втрат і людських жертв від на-
цистської окупації, а також радянської реокупації. Її знищував і гітлерів-
ський, і сталінський режими.
Ключові слова: Західна Україна, депортація, Друга світова війна, офі-
ційні історики, комуністична пропаганда, «Країнa переможців», фальсифі-
катори історії.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.40.5723

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.