ІВАН ФРАНКО ТА МИХАЙЛО ЛОЗИНСЬКИЙ:
ІСТОРІЯ ТВОРЧИХ ВЗАЄМИН

Nataliya Tykholoz

Анотація


На основі тогочасної періодики, епістолярних і мемуарних джерел роз-
глянуто міжособистісні та творчі взаємини Івана Франка та Михайла Ло-
зинського. Висвітлено їхню багатогранну співпрацю (перекладацьку, публі-
цистичну, науково-просвітницьку та ін.) у журналі «Літературно-науковий
вісник» та в Українсько-руській видавничій спілці. Проаналізовано також до-
робок Михайла Лозинського як франкознавця.
Ключові слова: листування, публіцистика, соціальна демократія, біо-
графічні нариси, державотворення, національне питання.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2015.40.5726

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.