№ 68 (2014)

Випуск 68

Зміст

Огляди

E. Sobotovich, O. Lysenko, Yu. Demihov, N. Skulskyi, M. Lysenko, T. Koshliakova
PDF

Біофізика

A. Bagday, Y. Zdvizhkov, S. Mandzynets, M. Bura
PDF
A. Bychko, A. Artemenko, I. Byelinska, O. Gurnyak, V. Rybalchenko
PDF
A. Heneha, M. Bura, D. Sanagursky
PDF
A. Meshkov, V. Kuznetsov, L. Grebenik, L. Sukhodub
PDF
A. Tarnovska, O. Yatskiv
PDF
V. Knigavko, M. Bondarenko
PDF
V. Rudyk
PDF
G. Kovtun, A. Mysyura
PDF
D. Plodnik, I. Voiteshenko, D. Hovorun
PDF
E. Radzyshevska, T. Kocharova, N. Gordienko, A. Solodovnikov
PDF
Z. Fedorovych, E. Lychkovskyy
PDF
I. Kushkevych
I. Stadnyk, D. Sanagursky
PDF
K. Afanasieva, M. Chopei, A. Sivolob
PDF
K. Vus, M. Girych, G. Gorbenko, P. Kinnunen, E. Kirilova, G. Kirilov, E. Adachi, H. Saito
K. Kuznetsov, D. Miroshnik, O. Nikolov, Y. Shckorbatov
L. Sukhodub, O. Martynyuk, L. Sukhodub
PDF
M. Melnyk, V. Martynyuk, O. Artemenko
PDF
M. Yaremchuk, M. Dyka, O. Semochko, D. Sanagurskyi
PDF
M. Yaremchuk, S. Mandzynets, M. Bura, N. Garasim, D. Sanagurskij
PDF
N. Harasym
PDF
N. Ponomarenko, V. Knigavko, L. Batyuk, M. Bondarenko
PDF
N. Ponomarenko, L. Batyuk, V. Knigavko, S. Protasenja
PDF
O. Dotsenko
PDF
O. Zhytniakivska, V. Trusova, G. Gorbenko, E. Kirilova, G. Kirilov, P. Kinnunen
A. Zaitsev, V. Knihavko, I. Bahmut, V. Zhukov, T. Kocharova
PDF
O. Nardid
PDF
O. Semochko, M. Bura, S. Mandzynets, D. Sanagursky
PDF
O. Strikha, E. Smolyaninova, E. Gordienko
PDF
S. Mamilov, S. Esman, I. Glebova
PDF
T. Veklich, O. Shkrabak, Iu. Mazur
PDF
T. Kocharova, V. Knigavko, M. Bondarenko, L. Batyuk
PDF
T. Shatalov, A. Gorobchenko, O. Nikolov, S. Gatash
PDF
T. Yurchuk, V. Kiroshka
PDF
Yu. Beno, M. Duka, K. Skvarko
PDF

Біохімія

M. Girych, N. Kurguzova, C. Danladi, A. Malyshev, A. Bozhkov
PDF

Генетика

D. Samofalova, P. Karpov, Ya. Blume
PDF

Фізіологія людини і тварин

V. Pykaluk, M. Kriventsov, N. Devyatova, V. Kunitsa, Ye. Bessalova, L. Shaymardanova, V. Kisel’ov
PDF
O. Shapkina, E. Semionova, N. Shpakova, N. Orlova, N. Ershova, S. Ershov, E. Nipot
PDF

Історія науки

L. Klimenko
PDF
T. Rybalchenko, M. Dzerhynsky, S. Opanasenko, V. Rybalchenko
PDF