Математичне моделювання розподілу кисню в пухлинах в процесі їх  росту

N. Ponomarenko, V. Knigavko, L. Batyuk, M. Bondarenko

Анотація


Сформульована гіпотеза, що дає змогу математично описати залежність швидкості поділу пухлинних клітин від ступеня їх оксигенації. На основі цієї гіпотези і формул, що визначають залежність концентрації кисню від координати для пухлин простих геометричних форм, побудовані математичні моделі росту пухлин сферичної та плоскої форми у разі нормоксичного оточення пухлин. Виходячи з побудованих моделей, для зазначених форм пухлин розраховані залежності від часу таких параметрів, як розмір пухлини, координата поверхні, граничної між нормоксичною та гіпоксичною ділянкою, між ділянкою, в якій відбувається проліферація, і ділянкою, в якій не відбувається проліферація, та між гіпоксичної ділянкою і зоною некрозу.

ключові слова: злоякісні пухлини, оксигенація пухлин, швидкість проліферації, нормоксія та гіпоксія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.