СКІЛЬКИ СТРУКТУР НАЛІЧУЄ ПОВНА МНОЖИНА Н-ЗВ'ЯЗАНИХСАМОАСОЦІАТІВ m 9Ade⋅m9Ade. КВАНТОВО-ХІМІЧНА ВІДПОВІДЬ НА БІОФІЗИЧНЕ ПИТАННЯ

D. Plodnik, I. Voiteshenko, D. Hovorun

Анотація


Методами квантової хімії на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) вперше отримано повну множину самоасоціатів m 9Ade⋅m9Ade, зв’язаних міжмолекулярними Н-зв’язками, яка налічує 21 конформер. Досліджено їхні основні фізико-хімічні, зокрема енергетичні та структурні властивості. Описано міжмолекулярні Нзв’язки, що їх стабілізують; при цьому основну увагу звернено на Н-зв’язки CH…N.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аденін, самоасоціація, водневі зв’язки, квантова хімія


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.