Зміна інтенсивності вільнорадикальних реакцій і активності ферментів  антиоксидантної системи клітин селезінки курей за дії натрію  гіпохлориту

N. Harasym

Анотація


Встановлено пришвидшення процесів ліпопероксидації у селезінці курей за дії натрію гіпохлориту в концентрації 5 мг/л упродовж 14-ти діб. На 20-ту добу досліду (після введення натрію гіпохлориту в концентраціях 5 і 10 мг/л) відбувається підвищення вмісту продуктів ліпопероксидації у клітинах селезінки. За дії натрію гіпохлориту в селезінці птиці порушується робота ключових ферментів антиоксидантного захисту організму – супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази.

ключові слова: пероксидне окиснення ліпідів, супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза, селезінка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.