Взаємозв’язок між вільнорадикальними процесами, антиоксидантною системою та активністю Na+, K+-помпи зародків в’юна за впливу  мікрохвильового випромінювання .

M. Yaremchuk, M. Dyka, O. Semochko, D. Sanagurskyi

Анотація


Проведено кореляційний аналіз для встановлення взаємозв’язку між інтенсивністю процесів ліпопероксидації, активністю ферментів антиоксидантної системи та Na+, K+-АТФази у контролі та за впливу мікрохвильового випромінювання. Показано, що електромагнітне випромінювання призводить до порушення кореляційних зв’язків між вмістом продуктів пероксидного окиснення ліпідів, активністю супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази та Na+, K+-помпи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: мікрохвильове випромінювання, кореляційні зв’язки, зародки в’юна.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.