ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В КОМБНІЦІЇ З СТАТИЧНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ І МІКРОХВИЛЬОВИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ НА СТАН ХРОМАТИНУ В ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИНАХ БУКВАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ ЛЮДИНИ

K. Kuznetsov, D. Miroshnik, O. Nikolov, Y. Shckorbatov

Анотація


Досліджено вплив гамма- випромінювання на конденсацію хроматину в ізольованих клітинах букального епітелію людини. Був застосований спосіб фарбування клітин орсеїном і визначення середнього числа гранул гетерохроматину у ядрі, в кожному варіанті експерименту було проаналізовано 100 ядер. Ізольовані клітини букального епітелію демонструють збільшення конденсації хроматину в інтерфазних ядрах після гаммаопромінення 60Со в дозах 0,5–5 Гр. Вплив опромінення зростає з дозою до 3 Гр, а потім доходить до плато. Результати цього дослідження не показують посилення ефекту гаммаопромінення в комбінації з магнітним полем або мікрохвильовим випромінюванням. Навпаки, ми спостерігали виражене зниження впливу гамма-опромінення (2 Г ) у поєднанні з магнітним полем (25 мТл), а також НВЧ опроміненням (36,64 ГГц , інтенсивність 1 Вт/м2) при його застосуванні перед гамма-опроміненням.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: букальний епітелій; ядро клітини; гамма-опромінювання; неіонізуюче випромінювання; гетерохроматин.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.