ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЗАРОДКАХ В'ЮНА (MISGURNUS FOSSILIS L.) ЗА ВПЛИВУ КАТІОНІВ КАЛЬЦІЮ ТА МАГНІЮ

A. Tarnovska, O. Yatskiv

Анотація


Досліджено вплив іонів кальцію та магнію на динаміку процесів перекисного окиснення ліпідів каталази зародків в’юна. З‘ясовано, що катіони кальцію інтенсифікують процеси ліпопероксидації у зародках в’юна, а катіони магнію, навпаки, знижують досліджувані показники на початкових стадіях дроблення бластомерів. Показано, що на першу годину розвитку в інкубаційному середовищі за відсутності іонів кальцію та магнію спостерігається максимальний рівень продуктів пероксидного окиснення (144,4±0,7 ммоль/г білку р≥0,99), що ймовірно зумовлене посиленням утворення гідропероксидів, епоксидів, альдегідів, а також недостатньою ефективністю антиоксидантної системи. На пізніших стадіях (32 та 256 бластомерів, що відповідає 3 та 5 год розвитку) спостерігається поступове зниження інтенсивності накопичення ТБК–позитивних продуктів (122,4±0,6 ммоль/г білку та 123,9±0,8 ммоль/г білку, р≥0,99, відповідно). 


КЛЮЧОВІ СЛОВА: перекисне окиснення ліпідів, в’юн, катіони кальцію, катіони магнію.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.