НАРОДНА ЧИТАЛЬНЯ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО
СВЯТО-ВОЛОДИМИРСЬКОГО БРАТСТВА У 1896–1899 рр.

Oksana SAZHOK

Анотація


У статті на основі широкого кола історичних джерел розглянуто ста-
новлення та розвиток народної читальні Володимир-Волинського Свято-
Володимирського братства наприкінці ХІХ ст. Встановлено основний
контингент її користувачів, розкрито шляхи поповнення бібліотечного
фонду, його тематичний та кількісний склад. Визначена культурно-освітня
роль братської читальні у суспільному житті Володимира-Волинського.
Ключові слова: Володимир-Волинський, церковне православне брат-
ство, народна читальня, бібліотечний фонд.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.