СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК
ВИЩИХ ШКІЛ УКРАЇНИ НА 2013–2015 рр.:
БАЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛА

Tetiana KOLESNYKOVA

Анотація


Наведено шість діяльнісних домінант, які зможуть визначати страте-
гію розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013–2015 рр. Зроблено
порівняльний аналіз тенденцій розвитку бібліотек вищих шкіл України
та США. Запропоновано конкретні програми та проекти, які треба реалізо-
вувати бібліотекам, щоб здійснити свою місію – стати справжніми інфор-
маційними центрами ВНЗ.
Ключові слова: бібліотека вищої школи, стратегія розвитку бібліотек
ВНЗ, бібліотека ВНЗ як інформаційний центр.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.