ОКРЕМІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ
УКООПСПІЛКИ “ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ”

Larysa LYSSENKO

Анотація


Розглянуто деякі напрями діяльності бібліотеки ВНЗ Укоопспілки
“Полтавський університет економіки і торгівлі”, зокрема інформаційно-
рекламну та довідково-бібліографічну. Наголошено, що в сучасних умо-
вах бібліотекам дуже важливо активно інформувати про себе та надавати
(у т. ч. і дистанційно) нові види послуг.
Ключові слова: бібліотека ВНЗ Укоопспілки “Полтавський універси-
тет економіки і торгівлі”, реклама бібліотек вищих навчальних закладів,
довідково-бібліографічне обслуговування у бібліотеках.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.