НАУКОВО-ДОПОМІЖНА ПЕРСОНАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЯ
ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ
У 1990–2010 рр.: ОГЛЯД ВИДАНЬ ПРОВІДНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Lyudmyla PASICHNYK

Анотація


Відображено результати статистичного аналізу видавничої діяльності
окремих книгозбірень України в галузі персональної науково-допоміж-
ної літературної бібліографії за період 1990–2010 рр. Охарактеризовано
діяльність найбільш активних у цій сфері діяльності установ та особис-
тостей, представлено їх бібліографічний доробок. За результатами огляду
сформульовані висновки щодо перспектив розвитку даного виду бібліо-
графії.
Ключові слова: персональні науково-допоміжні літературно-бібліогра-
фічні посібники (ПНДЛБП), науково-допоміжна літературна бібліографія,
бібліографічні видання з художньої літератури та літературознавства.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.