ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНОК
У ГАЛИЧИНІ ЗЛАМУ ХІХ–ХХ ст.

Ivanna CHERCHOVYCH

Анотація


Подано огляд та характеристику різних груп джерел, які інформують
про повсякдення українок Галичини зламу ХІХ–ХХ століть. Традиційна
“малослівність” свідчень на тему приватного життя, у межах якого най-
частіше проходило жіноче повсякдення, здебільшого залишала жінок
осторонь широких джерельних інтерпретацій. Попри це контексти дже-
рел, у яких згадуються жінки, та безпосередній жіночий наратив, що
представлений головно матеріалами родинного листування, відкривають
можливості реконструювати різні форми життєвих практик жінок у ми-
нулому.
Ключові слова: історичні джерела, українська жінка, повсякденне
життя, українське населення Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.