ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

Alla KRYVA

Анотація


Розглянуто основні напрями роботи Наукової бібліотеки Національ-
ного університету водного господарства та природокористування на су-
часному етапі розвитку. Особливу увагу звернуто на застосування нових
інформаційних технологій в бібліотеці (електронний каталог, електронна
бібліотека), її наукову (укладання бібліографічних покажчиків) та куль-
турно-просвітницьку діяльність.
Ключові слова: Наукова бібліотека Національного університету вод-
ного господарства та природокористування, інформаційні технології,
електронна бібліотека, наукова робота бібліотеки, виховна роль бібліо-
теки.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.