№ 29 (2013)

Випуск 29

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2013.i29

Зміст

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Larysa Kovalchuk
PDF
Nataliya Yaremchuk
PDF
Oksana Tynkalyuk
PDF
Tetiana Kuk
PDF
Olha Turytsya
PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ СЕРЕДНЬОЇ І ВИЩОЇ ШКОЛИ

Tetyana Ravchyna
PDF
Tetyana Korol
PDF
Olha Bilyakovska, Andrii Melnychyn
PDF
Nina Losynska
PDF
Marta Maksymets
PDF
Bohdan Trishch
PDF
Yuliya Trembetska
PDF
Iryna Myshchyshyn
PDF

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Yuliya Zayachuk
PDF
James Bosco
Richard Zinser
Tetyana Koshmanova, Adam Hastings, Brandon Kozlowski, Peter Macgregor, Leah Thibaudeau
Oresta Klontsak
PDF
Yulia Trishchuk
PDF
Oksana Tsyuk
PDF
Kateryna Shaika
PDF

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ

Oleksij Karamanov
PDF
Theodore Leshchack
PDF
Halyna Pyatakova
PDF