№ 23 (2016)

Випуск 23

Зміст

Титульна сторінка
 
PDF
Зміст
 
PDF

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Роман Семенович Помірко, Roman Dudok
PDF
Tetyana Petryk
PDF
Viktoriya Chetaykina
PDF
Nadiya hromova
PDF
Halyna Korobka
PDF
Olga Malynivska
PDF
Yulia Sudus
PDF
Nadiya Gorbachova
PDF
Mariya Boychuk
PDF

РОМАНСЬКІ МОВИ

Halyna Rabosh
PDF
Mykhaylo Dubyak
PDF
Miguel González
PDF
Khrystyna Knyazyk
PDF
Olga Pezhynska
PDF

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Olga Bandrovska
PDF
Sofiia Varetska
PDF
Nataliia Vorobei
PDF
Nataliia Komynska
PDF
Yarema Kravets
PDF
Diana Melnyk
PDF
Liliya Nester
PDF
Olha Poroniuk
PDF
Iryna Senchuk
PDF
Oleksandr Soloshenko, Anna Pankivska
PDF
Viktoriia Yaremchuk
PDF
Mykola Zymomrja
PDF

МЕТОДИКА

Yarema Kravets
PDF
Anna Sydor
PDF
Oksana Halyan
PDF

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Yongming Wang
PDF