№ 61 (2020)

Випуск 61, Ч. II

Зміст

Органічна хімія

E. Bila, M. Rohovyk
PDF
L. Mandzyuk, V. Matiychuk, E. Bila, M. Obushak
PDF
M. Fedoriv, O. Mel’nyk, A. Grozav, V. Chornous, M. Vovk
PDF
N. Pokhodylo
PDF
М. Rohovyk, S. Butenko, І. Maxymovych, Ch. Pitkovych, Yu. Horak, R. Lytvyn, М. Obushak
PDF
R. Savka, N. Pokhodylo, M. Tupychak, О. Shyyka, M. Obushak
PDF
V. Karpyak, O. Lesyuk
PDF
O. Barabash, M. Ostapiuk, M. Shehedyn, Yu. Ostapiuk
PDF
R. Martyak, M. Rohovyk
PDF
Ye.-O. Laba, O. Lesyuk, V. Luchechko, О. Motovylsky, V. Soloviov, R. Lytvyn, Yu. Horak
PDF
T. Chaban, Yu. Matiychuk, V. Ogurtsov, I. Chaban, I. Golos, V. Matiychuk
PDF
M. Shehedyn, O. Barabash, M. Kravets, Yu. Ostapiuk
PDF
І. Sobechko, Yu. Horak, V. Dibrivnyi, L. Goshko, R. Kostyk
PDF

Фізична хімія

M. Sydorko, S. Nesterivska, М. Yatsyshyn, V. Makogon, N. Dumanchuk, O. Reshetnyak
PDF
K. Pryshlyak, O. Аksimentyeva
PDF
Yu. Voronovska, O. Vereshchagin, М. Yatsyshyn, N. Fartushok, O. Reshetnyak
PDF
A. Myhalets, Yu. Horbenko
PDF
S. Nesterivska, V. Makogon, М. Yatsyshyn, I. Saldan, O. Reshetnyak, N. Pandyak
PDF
B. Ostapovych, Ya. Kovalyshyn
PDF
M. Moroz, P. Demchenko, M. Prokhorenko, S. Prokhorenko, O. Pereviznyk, B. Rudyk, L. Solyak, Oleksandr Reshetnyak
PDF
V. Zinchenko, O. Ieriomin, G. Volchak, I. Stoyanova
PDF
L. Bazylyak, A. Kytsya, O. Karpenko, A. Prokopalo, T. Pokynbroda, A. Mazur, O. Kuntyi
Z. Yaremko, R. Petryshyn, L. Fedushynska
PDF
V.S. Dutka, O. I. Aksimentyeva, Ya. P. Kovalskyi, N. V. Oshchapovska
М. Bilenko, Y. Sheludko, V. Yevdokymenko, T. Tkachenko, D. Kamenskyh, М. Aksylenko, V. Kashkovsky
PDF
O. Hertsyk, Т. Hula, М. Kovbuz, N. Pandiak, N. Senʼkiv
PDF
Kh. Khrushchyk, S. Ivashko, M. Lopachak, L. Boichyshyn
PDF
O. Chernysh, V. Khomenko, I. Makyeyeva, V. Barsukov
PDF
Ya. Kovalyshyn, O. Pereviznyk, B. Ostapovych, T. Grechukh
PDF
V. S. Dutka, G. G. Midyana, Yu. V. Dutka, E. Ya. Pal’chikova
PDF
V. Yatskov, N. Korchik, S. Kyryliuk
PDF
ФУНДАТОР НАУКОВОЇ ШКОЛИ ФІЗИКО-ХІМІЇ ПОЛІМЕРІВ ІГОР ЙОСИПОВИЧ МАЛЕЄВ
V. Dutka
PDF