ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Al-(Gd, Y)-Ni В ЛУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Kh. Khrushchyk, S. Ivashko, M. Lopachak, L. Boichyshyn

Анотація


Потенціометрично досліджено самочинне встановлення електродного потенціалу АМС-електродів, тобто без зовнішніх впливів, зокрема поляризації.  З’ясовано, що введення нікелю та РЗМ стабілізує корозійну тривкість алюмінієвих сплавів у лужних середовищах, при чому природа РЗМ практично не впливає на стабільне значення потенціалу АМС-електродів, величина якого коливається в межах від -0.75 до -0.79 В. Вольтамперометрично досліджено електрохімічне перетворення АМС-електродів у середовищах різної концентрації розчину КОН від 0.5 до 5 М за їх поляризації в межах потенціалів від -1.7 до +1.0В. Показано, що легування ітрієм знижує пасивність поверхні сплаву, особливо в 5 М КОН, а заміна ітрію на гадоліній, сумісна присутність ітрію і гадолінію стабілізує корозійні властивості у межах концентрацій від 1,0 до 5,0 М, зокрема, потенціали корозії набувають стабільних значень і становлять -0,75 ±0,05 В. Десятиразова поляризація АМС-електродів у межах потенціалів від -1,7 до +1,0 В стабілізує поверхню, що пливає на незмінне значення потенціалів корозії для АМС Al87Ni8Y5 та Al87Ni8Gd5, які коливаються в межах похибки на 0,03 В.

 

Ключові слова: аморфні металеві сплави, корозійна тривкість, рідкісноземельні метали, алюміній.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bednarska L., Mudry S., Kovbuz M., Кotur B., Hertsyk O., Haneczok G., Karolus M. Nanocrystallization and structure of Fe78.5Ni1.0Mo0.5Si6.0B14.0 amorphous alloy. J. Non-Cryst. Sol. 2008. Vol. 354, Is. 35–39. P. 4359–4362. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2008.06.051

Герцик О., Ковбуз М., Беднарська Л., Кавчак Н., Котур Б. Електрохімічна ідентифікація механізму окиснення Al в складі аморфного сплаву Al87Ni8Y5. Праці НТШ. Серія хемічна. 2007. Т. XVIII. С.87-97.

Macanás J., Soler L., María Candela A., Muñoz M.. Hydrogen generation by aluminum corrosion in aqueous alkaline solutions of inorganic promoters: The AlHidrox process. Energy. 2011 .Vol. 36, Is. 5. P. 2493-2501. DOI: https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.01.041

Inoue A. New aluminium base alloys. Chapter 17. New technologies. Thermo-Mechanical Processing of Metallic Materials, In.: Advances in Physical Metallurgy, Gordon & Breach Publichers. Amsterdam, 2007. P. 475–517. DOI: https://doi.org/10.1016/s1470-1804(07)80021-6

Monticelli C., Zucchi F., Brunoro G.,Trabanelli G. Stress corrosion cracking behaviour of some aluminium-based metal matrix composites. Corr. Sci. 1997. Vol. 39, Is. 10–11. P. 1949–1963. DOI: https://doi.org/10.1016/S0010-938X(97)00088-7

Zhang, B., Li, Y., & Wang, F. Electrochemical corrosion behaviour of microcrystalline aluminium in acidic solutions. Cor. Sci. 2007, Vol.49, Is.5. P. 2071–2082 DOI: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2006.11.006

Marzo F. F., Pierna A. R., Barranco J., Vara G., Gómez-Acebo T. Optimization of the microstructure and corrosion resistance of Finemet type alloys in KOH solutions. J Non-Cryst. Sol. 2007. Vol. 353, Is. 8–10. P. 875–878. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2006.12.057

Bednarska L., Mika T., Kotur B., Kovbuz M., Mudry S. Influence of the formation of intermetallics on the electrochemical properties of an Al87Y5Ni8 amorphous alloy. Chem. Met. Alloys. 2008. No. 1. Р.149–153.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6102.453

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.