Інформація про автора

Baranov, V., Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

 • № 62 (2013): Випуск 62 - Фізіологія рослин

  ВПЛИВ НОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВМІСТ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ ТА РОЗЧИННИХ ВУГЛЕВОДІВ У РОСЛИН POLYGONUM CUSPIDATUM SIEB. ET ZUC. ЗА УМОВ РОСТУ НА СУБСТРАТАХ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ


  Анотація  PDF
 • № 60 (2012): Випуск 60 - Екологія

  НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ОРГАНАХ РОСЛИН ГІРЧАКА ЯПОНСЬКОГО (POLYGONUM CUSPIDATUM SIEB. ET ZUCC) ТА КРЕМЕНИ ГІБРИДНОЇ (PETASITES HIBRIDUS L.) ЗА ДІЇ ВИТЯЖОК СУБСТРАТІВ ВІДВАЛУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ


  Анотація  PDF
 • № 58 (2012): Випуск 58 - Фізіологія рослин

  ДЕЯКІ БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ АДАПТАЦІЇ КУНИЧНИКА НАЗЕМНОГО (CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) ROTH) ДО УМОВ ЕДАФОТОПУ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ


  Анотація  PDF
 • № 57 (2011): Випуск 57 - Екологія

  РІСТ АКТИНОМІЦЕТІВ IN VIVO ТА IN VITRO НА ПОРОДАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ “ЧЕРВОНОГРАДСЬКА”


  Анотація  PDF
 • № 57 (2011): Випуск 57 - Екологія

  УМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У КУНИЧНИКУ НАЗЕМНОМУ (CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) ROTH) ЗА УМОВ РОСТУ НА СУБСТРАТАХ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ


  Анотація  PDF
 • № 52 (2010): Випуск 52 - Фізіологія рослин
  ВПЛИВ КАПСУЛЬОВАНИХ ДОБРИВ НА РОСТОВІ ПОКАЗНИКИ, ВМІСТ ПІГМЕНТІВ ФОТОСИНТЕЗУ ТА ВУГЛЕВОДІВ У ПРОРОСТКІВ РІПАКУ ЗА РОСТУ НА ҐРУНТАХ ПОРОДНОГО ВІДВАЛУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
  Анотація  PDF
 • № 52 (2010): Випуск 52 - Фізіологія рослин
  ВПЛИВ НОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОРОСТКІВ ТИФОНУ НА ВИТЯЖКАХ ІЗ ҐРУНТІВ ПОРОДНОГО ВІДВАЛУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
  Анотація  PDF
 • № 49 (2009): Випуск 49 - Фізіологія рослин

  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИДАТНОСТІ МУЛУ РИБНИЦЬКИХ СТАВІВ ЯК ОРГАНІЧНОГО СУБСТРАТУ ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ҐРУНТУ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ


  Анотація  PDF
 • № 48 (2008): Випуск 48 - Фізіологія рослин

  ВПЛИВ ЕМІСТИМУ С І АГРОСТИМУЛІНУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ РОСЛИН ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО


  Анотація  PDF
 • № 46 (2008): Випуск 46 - Фізіологія рослин
  ЕКОЛОГІЧНИЙ ОПИС ПОРОДНОГО ВІДВАЛУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЦЗФ ЗАТ "ЛЬВІВСИСТЕМЕНЕРГО" ЯК ОБ’ЄКТА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ
  Анотація  PDF
 • № 79 (2018): Випуск 79 - Фізіологія рослин
  ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОСЛИН BETULA PENDULA ROTH. ТА PINUS SYLVESTRIS L. НА ПОРОДНИХ ВІДВАЛАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ
  Анотація  PDF
 • № 81 (2019): Випуск 81 - Мікробіологія
  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ДІСПЕРСІЙНОГО І КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ СТІЙКОСТІ ДО ВАЖКИХ МЕТАЛІВ АЦИДОФІЛЬНИХ ХЕМОЛІТОТРОФНИХ БАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ іЗ ТЕХНОГЕННОЇ СИРОВИНИ
  Анотація  PDF
 • № 85 (2021): Випуск 85 - Екологія
  ВПЛИВ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОГО ПОПЕЛУ ТА ГУМАТУ КАЛІЮ НА ВМІСТ НІТРОГЕНУ І КАРБОНУ В СУБСТРАТІ ВІДВАЛУ ВУГЛЕПРОМИСЛОВОСТІ Й ОРГАНАХ SORGHUM DRUMMONDII (NEES EX STEUD.) MILLSP. & CHASE
  Анотація  PDF
 • № 85 (2021): Випуск 85 - Екологія
  ЕФЕКТ ДІЇ ІНДОЛІЛМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ І ГЛИНУВАННЯ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ТА СОСНИ ЖОРСТКОЇ В УМОВАХ РОСТУ НА ТЕХНОГЕННИХ СУБСТРАТАХ
  Анотація  PDF