№ 79 (2018)

Випуск 79

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.79

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Біохімія

A. Horbulinska, M. Nagalievska, L. Mishchenko, N. Sybirna
PDF
3-14

Ботаніка

P. Buzunko, I. Levchenko
PDF
15-28
G. Angelov, I. Bednarska
29-37
O. Kovalenko
PDF
38-45

Генетика

K. Vedmedeva
PDF
46-52

Екологія

I. Besarabchuk, S. Volgin
PDF
53-60
M. Vinichuk
PDF
61-68
O. Scherbakova, O. Lytvynenko, V. Novosad, K. Novosad
PDF
69-85
O. Lobachevska, R. Sokhanchak, S. Beshley
PDF
86-94
M. Mekich, L. Bunjo, O. Terek
PDF
95-105

Зоологія

Y. Khudiiash, M. Prychepa, O. Potrokhov, O. Zinkovskyi
PDF
106-113
O. Ivanets
PDF
114-121
N. Gural-Sverlova
PDF
122-131
T. Yermoshyna, O. Pavluchenko
PDF
132-140
M. Patsyuk
PDF
141-149
Ya. Oksentyuk
150-154

Фізіологія людини і тварин

N. Yershova, O. Nipot, S. Yershov, O. Shapkina
PDF
155-161
N. Harasym, O. Bishko-Moskalyuk, O. Kulachkovsky, A. Shumska, A. Tarnovska, M. Halan, D. Sanahursky
PDF
162-175

Фізіологія рослин

V. Baranov, S. Vashchuk, L. Karpinets, S. Beshley, R. Sokhanchak
PDF
176-183
N. Kyyak
PDF
184-194
O. Tsvilynyuk
PDF
195-202