№ 52 (2010)

Випуск 52

Зміст

Ботаніка

N. Zagorodnjuk
PDF
A. Solonenko, S. Iarovyi, T. Iarova
PDF

Генетика

R. Makitrynskyy, Y. Dumych, B. Ostash, V. Fedorenko
PDF
D. Klymyshin, T. Gren, V. Fedorenko
PDF

Екологія

N. Luchkiv
PDF
T. Mykitchak, O. Havrylyuk
PDF
O. Gajduchenko, O. Kusenkov
PDF
S. Levandovska
PDF
L. Gavrilenko
PDF
V. Levyk
PDF
V. Solodkiy, Y. Tsaryk
PDF
V. Skrobala
PDF
O. Reshetylo
PDF
O. Vasylenko
PDF
T. Mykitchak
PDF
M. Kushynska
PDF

Зоологія

I. Pershko
PDF
O. Uvaeva
PDF
M. Malykh
PDF

Фізіологія людини і тварин

O. Paholuk
PDF
O. Netsyk, N. Fedirko
PDF
N. Voloshyna
PDF

Фізіологія рослин

V. Baranov, M. Kozlovskij, M. Gavriljak, S. Bechlej
PDF
G. Kornilyev, V. Ezhov
PDF
V. Shevchuk, A. Gigoloshvili, L. Jurchishin
PDF
B. Kachmar, M. Kobyletska, O. Terek
PDF
V. Baranov, D. Rachmetov, M. Gavriljak
PDF
K. Skvarko, T. Pochynok
PDF