КУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ
РОДИННИХ БІБЛІОТЕК РАДЗИВІЛЛІВ
У XVII СТОЛІТТІ

Mariola JARCZYKOWA

Анотація


Коротко досліджено шляхи формування та склад бібліотек несвізької та біржай-
ської ліній князів Радзівіллів у XVII ст. Звернуто увагу на особливий інтерес Радзі-
віллів до релігійної тематики (видань Святого Письма, полемічної літератури, церков-
ної історії), а також їх зацікавлення історичними працями та творами античних авто-
рів. Наголошено на важливості дослідження культурної функції книги.
Ключові слова: Радзівілли, ранньомодерна бібліотека, стародруки, культурна функ-
ція книги.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.